بلبل خال خال نارنجی

در مناطق فیلیپین . جزایر بورنئو . سوماترا ...

زیستگاهی در لبه جنگلها . مراتع باز و جنگل مونتانه مرطوب و نیمه استوایی

تغذیه : میوها . حشرات . لاروها .
​منبع پارسی پت