بلبل خط خطی

در مناطق کامبوج . چین .لائوس . مالزی . برمه . تایلند و یتنام

زیستگاه : جنگلها دشتها مرطوب و نیمه استوایی . گرمسیری یا نیمه گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لاروها ..​منبع پارسی پت