بلبل رگه گوش

در مناطق کامبوج . لائوس . مالزی . برمه . تایلند و یتنام زندگی میکند
زیستگاه : جنگلها دشتها مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری
​منبع پارسی پت