بلبل چشم قرمز آسیای

در مناطق اندونزی . مالزی . برونئی . برمه سنگاپور و تایلند زندگی میکند
زیستگاه : جنگلها دشتها مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری


​پارسی پت