طرقه مشترک یا همون طرقه قهوه ای
جنس نر برنگ کامل قهوه ای تیره براق و دور چشم و پاها برنگ زرد
جنس ماده برنگ قهوه ای تقریبا روشن قسمت شکم با لکه های سفید
در مناطق اروپا بخشی از اسیا ( چین ایران ... ) و شمال افریقا . زیستگاه جنگلهای کم پوشش باغات و بیشه زارها
پرنده ای نیمه مهاجر و مهاجر است . صدای زنگ غنی از ملودیک
تغذیه همه چیز خوار حشرات کرم انواع میوه ( توت )
​منبع اختصاصی پارسی پت