سلام

اگر از دوستان کسی به هر دلیلی سگ نگهبانش رو لازم نداره یا شرایطش جوری نیست که بخواد توله هاش رو بزرگ کنه!! من هم موقعیتش رو دارم هم اینکه خیلی دوست دارم یه سگ داشته باشم!!

ممنون