سلام
کسی اسکار زرد باکیفیت بدون خال زدگی و کاملا سالم تا سایز حداکثر15 سانت اگر داره بنده خریدار هستم
تهرانم و تنها در تهران امکان خرید دارم.
تشکر