عارضه پرکنی
قسمت اول

اگرچه عارضه پرکنی در قناری ها قابل پیشگیری است اما ممکن است که همه نژادهای قناری در طول زندگی خود یک یا چند بار چنین مشکلی را تجربه نمایند. چندین دلیل احتمالی برای بروز چنین مشکلی در قناری ها وجود دارد که شناخت عوامل مزبور برای پیشگیری و یا درمان عارضه پرکنی لازم می باشد.

1- تراکم زیاد قناری ها در قفس های گروهی و یا در منزل:
ناکافی بودن فضا برای پرواز و در نتیجه قرار گرفتن قناری ها در یک شرایط جنگ و جدل با همدیگر منجر به بروز عارضه پرکنی در آنها خواهد شد. با شیوع این عارضه تعداد پرهای خون آلود در قناریها زیاد شده و قناری ها با چشیدن مزه خون بیشتر به مبارزه ترغیب شده و در نتیجه تعداد پرهای آغشته به خون زیاد می شود. در نتیجه در عرض مدت زمان کوتاهی شاهد انبوهی از پرهای خون آلود در قفس گروهی خواهیم بود. در چینی شرایطی قناری ها ارزشی برای ارسال به نمایشگاه ها و یا به نمایش گذاشته شدن را ندارند چراکه جایگزینی پرهایی که به شدت آسیب دیده اند با پرهای جدید کاری دشوار بوده و ممکن است غیر قابل جبران باشد و حتی ممکن است که پرنده مجددا پرهای جدید خودش را نیز بکند. بنابراین می بایستی که فضای کافی را برای پرنده ه ای خود رنظر بگیرید و از سوی دیگر پرنده هایی را که پرهایشان کنده شده است را از سایر پرنده های سالم جدا کنید.

2- چوب نشیمن ممکن است که درست ساخته نشده باشد و یا اینکه درست نصب نشده باشد
در قفس های جفتی گیری، چنانچه چوب نشیمن به خوبی قرار داده نشده باشد در آن صورت ممکن است که عارضه پرکنی به ویژه در زمان تولک و یا زمانی که پرنده نزدیک به فصل جفت گیری می شود شروع شود. چوب نشیمن را طوری قرار بدهید که هر پرنده بتواند فضای مناسب مربوط به خودش را داشته باشد و بتواند فاصله مناسبی را با پرنده دیگری داشته باشد. همیشه پرنده هایی را که پرهایشان کنده شده است را از دیگر پرنده های سالم جدا کنید.

مترجم: امید خسروی فر
کپی با ذکر نام سایت پارسی پت و مترجم مقاله بلامانع است
منبع : Kanarie Homepage | woutvangils