سلام.من تعدای میگو رد فایر با کیفیت میخوام و همچینین یکی دو پک خزه خوب میخوام.
اصفهان هستم و فقط از دوستان اصفهانی خرید میکنم.
ممنونم.قیمت و عکس رو بهم پیام کنید
یا علی.