سلام
خریدار کود آهن و نیتروژن برایتول هستم از دوستانی که داشتند لطفا قیمت و حجم رو برام بفرستند کود آهن اگر 1 یا 2 لیتر بود هم میخوام