سلام

خریدار غذای گرانول دیسکس از مارکهای تترا و سرا و جی بی ال در بسته بندی بزرگ (یک لیتری یا سطلی) ترجیحاْ پلمپ
اگر دوستان موردی مازاد بر مصرف داشتند از طریق پیغام خصوص به بنده اطلاع بدن

با تشکر