مولتی ویتامین های لازم برای بدن ماهی

با طعم خوشمزه به همراه 12 ویتامین قابل اضافه کردن به غذای ماهی مناسب برای کاهش استرس ماهی و زمان پرورش ماهی
همچنین مناسب برای ویتامینه کردن ناپلی های آرتمیا و غذاهای منجمد

ویتامین ها به نور حساس هستند بنا براین اگر ماهی از خوردن اجتناب کرد باید دارو رو بعد از خاموش کردن چراغ آکواریوم استفاده کرد
منبع: sera.de