سلام دوستان
چند ماهی است یکی از دیسکس هتم مشکل داره مدفوع دراز سفید
مترو را امتحان کردم فلاجلول هم امتحان کردم .دوستان کمک[IMG][IMG][/IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]م کنید