سلام
بسیار ماهیای سالمی هستن
قیمت هرکدوم 50.000 تومان
ارسال ندارم.شرق تهران هستمیاداشت مدیریت:


تاپیک فروش 6عدد موری زردبسته شد.
استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(
hamed220)

دليل بسته شدن تاپيك عدم بروزرسانی