سایز 10 تا 12 سانت
قیمت 150 تومن

سایز 12 تا 14 سانت
قیمت 250 تومن


دلیل فروش نیاز مالی
امکان ارسال هست


------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک فروش فلاورهورن وایت و اسنو وایت بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی