سلام

12 سانت - قیمت 130
12 سانت - قیمت 100


محل تحویل حضوری سبزوار
امکان ارسال هست (هزینه ارسال با خریدار)


-----------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک فروش فلاورهورن بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی