سلام دوستانه گلم
دیسکس زیر به فروش میرسد.گلدن چکربرد بسیار زیبا.اندازه7 اینچ.کاملا سالم و غذا خور.ترجیحا برای مشهد.قیمت هم 230