بلبل ژاپنی


با سلام و ادب

بدینوسیله بلبل ژاپنی را خدمت دوستان عزیز معرفی میکنم .

بلبل ژاپنی در سرزمینهای وحشی نواحی کوهستانی آسیای جنوب شرقی هیمالیا تا شمال هندوچین زندگی میکند .
اندازه این پرنده 13 تا 15 سانتیمتر بوده وجثه ای چاق باسری کاملا گرد برنگ سبز خاکستری در ناحیه سر و زیر بدن میباشد .
چشمهای گرد و سیاه با سینه ای زرد روشن که در قسمت سینه به نارنجی متمایل میگردد . پاهای کوتاه و محکم که برنگ
قهوه ای روشن و نوکی نازک با استحکامی زیاد برنگ نارنجی و بالهای کوتاه و قوی و گرد شده بطرف بیرون بدن و پر هایی به
رنگ سبز متمایل به آبی و قرمز و منقوش برنگهای زرد و سیاه و همچنین دمی برنگ آبی کبود میباشد .فرق چندانی بین پرنده نر و ماده از نظر ظاهری مشاهده نمیشود بجز انتهای دم که در نوع نر به اندازه 1/5 سانتیمتر و در نوع
ماده 5 میلیمتر برنگ سیاه دیده میشود .
مانند اکثر پرندگان تنها نر آواز خوانی میکند و ماده صدای سوتی بلند و نافذ دارد . این پرنده در برابر ناملایمات اقلیمی بسیار
مقاوم بوده و دارای اسخوان بندی محکمی میباشد .غذای مورد علاقه بلبل ژاپنی حشرات و لارو ها ست و از دانه ها و میوه جات هم بهمان اندازه بهره میبرد . بسیار سریع حرکت
میکند و در یک چشم بهمزدن شکار خود را بدست میاورد . بلبل ژاپنی دارای آوازی ملودیک و بسیار دلنشین است . این پرنده
مانند یک فرد آکروبات لحظه ای در محل خود قرار و آرام نداشته و مدام در حرکتهای سریع است .
بصورت گروهی زندگی میکند ولی در فصل جفتگیری با جفت خود در قلمرو خویش بسر میبرد .سازگاری این پرنده با دیگر پرندگان بسیار دیدنیست چون با هیچگونه از پرندگان مشابه درگیری یا عدم سازش از خود نشان
نمیدهد . اخیرا تعدادی از این پرنده در بعضی از مناطق و نواحی کشور فرانسه بصورت کلونی های رها سازی شده ، دیده
شده است که خود را با شرایط جوی این کشور وفق داده اند .نوع نر آشیانه را توسط شاخه های بلند علفزار و نیزار ساخته و با آواز دلنشینش ماده را فرامیخواند . ماده معمولا3 تا 4 تخم
میگذارد که برنگ سفید با لکه های قهوه ای میباشد . جوجه ها بعد از 13 تا 14 روز بدنیا آمده و در روز هجدهم تولد از لانه
خارج و تا 6 هفتگی بوسیله والدین خود تغذیه شده و در 12 هفتگی برشد کافی رسیده و پدر و مادر را ترک مینمایند .

هر کدام از مخلوقات پروردگار عالم ، مظهر شگفتیهای خاص خویشند .
موفق باشید .

منبع :انجمن پرنده بان