بلبل کمری کوهی کمر کولی یا کل کمری


مانند داركوب‌هاي كوچكي بنظر مي آيند ، ولي روي درخت‌ها و صخره‌ها بدون آن كه از دم خود به عنوان تكيه‌گاه استفاده كنند ، هم در جهت بالا و هم در جهت پائين حركت مي كنند . سر بزرگ ، منقاري قوي ، پاهاي كوتاه با پنجه‌هاي بلند و بالهاي نسبتا بلند و نوك‌تيز دارند . تكزي هستند . پروازي موجي دارند . نر و ماده آنها همشكل است . در سوراخ‌ها لانه مي سازند . از حشرات و دانه‌ها تغذيه مي كنند.

کمرکلی جنگلی

مشخصات : 13 سانتي‌متر ؛ پرنده‌اي است پرجثه و فعال كه اغلب از درخت بالا مي رود و منقار نوك تيز و قوي دارد .

به كمك تارك و سطح پشتي خاكستري مايل به آبي ، سطح شكمي نخودي با پهلو‌هاي بلوطي رنگ ، گون‌ها و گلوي سفيد و نوار چشمي سياه تشخيص داده مي شود . پرنده نابالغ فاقد رنگ بلوطي است .

روي تنه درختها با جهش‌هاي كوتاه و مقطع در جهات مختلف ( حتي رو به پايين ) حركت مي كند ولي از دمش به عنوان تكيه‌گاه استفاده نمي كند . هسته‌ها و ميوه‌هاي خشك را در شكاف تنه درخت‌ها قرار مي دهد و با نوك به آنها مي كوبد . ( رجوع شود به كمـركلي كوچك و كمركلي بزرگ(

زيستگاه : در ديوارها لانه مي سازد و مدخل لانه را با گل اندود مي كند .

پراكندگي : بومي و فراوان است.

كمـر كلي كوچك

مشخصات : 14 سانتي‌متر ؛ زيستگاهش به كلي با زيستگاه كمـركلي جنگلي تفاوت دارد و اغلب در سطح صخره‌هاي برهنه ديده مي شود ولي گاهي روي درخت نيز مي نشيند . شبيه كمـركلي جنگلي ، ولي خيلي كمرنگ‌تر است . سطح شكمي تقريبا سفيد ، پهلوها و پوشپر‌هاي زير دم نخودي مايل به قهوه‌اي ( نه بلوطي ) و دم خاكستري بدون نشانه‌هاي سفيد دارد .

رفتارش شبيه كمـركلي جنگلي است.

زيستگاه : دره‌هاي تنگ و سنگي ؛ كوهپايه‌ها و صخره‌هاي مرتفع كوهستاني . در غـارها و شكاف سنگ‌ها زادوولد مي كند و دهانه لانه را با گل اندود مي كند و به شكل قيف كوتاهي در مي آورد .

پراكندگي : بومي و فراوان است.

كمـركلي بزرگ

مشخصات : 16 سانتي‌متر ؛ خيلي شبيه كمـركلي كوچك ، ولي بطور محسوسي از آن بزرگتر است .

منقار درازتر و كلفت‌تري دارد ، سينه آن سفيد‌تر است و رنگ خرمائي پهلوهايش سيرتر مي باشد .

نوار سياه ناحيه چشم آن مشخص‌تر است و تا كنار گردن ادامه پيدا مي كند .

رفتـارش شبيه كمـركلي كوچك است .

زيستگاه : مانند زيستگاه كمـركلي كوچك ، ولي در زمين‌هاي سنگي كم ارتفاع و گاهي در نواحي سنگي جنگل‌هاي تنك ديده مي شود . مانند كمـركلي كوچك در شكاف صخره‌ها لانه مي سازد .

پراكندگي: بومي و فـراوان است .
عکس های بلبل :منبع : انجمن پرنده بان