سلام
من دارم آكواريوم راه اندازي ميكنم و توي موضوع نور واقعا سر در گمم و واسه نور اينجوري ك ميبينم بايد هزينه سنگيني كرداينجوري ك شما تانكتونو نور پردازي كرديد و جواب گرفتيد دوست عزيز باعث دلگرميه من شد.پس من هم ميتوني با نورهايي ك شما گفتيد كارمو جلو ببرم يا استفاده كردن از همين نورهاي هم نياز ب تكنيك خاصي داره ؟