فروش قلم تستر PH مارک دایمکس

قابلیت کالیبر 4.0 / 7.0

همراه با بافر PH = 7.00 / 0.05

قیمت 150000 هزار تومان

ارسال به تمام نقاط توسط پست امکان پذیر می باشد
تحویل در تهران ((نواب))