سلامودوستان خریدار اکواریم به ابعاد
120-110در -6050در ارتفاع 60-70میباشم
با پایه

اگر سامپ هم داشته باشه که عالی میشه
دوستانی که دارن
لطف قیمت رو برام خصوصی کنند
من تهران هستم


----------------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک خریدار اکواریوم بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی