با سلام
نیازمند شن سیلیسی یا خاویاری ترجیحا سیلیسی برای دیسکس هستم لطفا از طریق پیام خصوصی یا این شماره تماس بگیرد نهصد دوازه -4052993


---------------------------------------

یاداشت مدیریت:

تاپیک خریدار شن سیلیسی یا شن خاویاری بسته شد.

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی