دوستان حدود یک پک 15*15 پلیا دارم.قیمتش هم 15000


-------------------------------------

یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی

یک عدد فایتر ماده هوفمن گرید بالا دارم قیمت 15000

محل تحویل مترو تهران
متاسفانه امکان ارسال نیست
09379644438