این هم لیستی از گیاهان مخصوص ریپاریوم.البته شما هر گل و گیاهی رو میتونید استفاده کنید و محدودیت خاصی نداره