سلام
یکی از شرکتهای معروف و تولید کنند ویتامینها و داروهای مورد نیاز برای پرندهای زینتی شرکت (latac) می باشد و در این بخش با ویتامینها و مکملهای مناسب برای پرندهای اواز خوان ساخت این شرکت بیشتر اشنا میشویم

از ویتامینهای مناسب برای زمان اواز خواندن و کمک به این امر به پرندگان اواز خوان (کانتو ملودی لاتک) (canto melody ) نام دارد که دارای املاح کمک کننده و تحریک کنند به هرمون اواز در پرنده می باشد

میزان مصرف : 3 قطره در میزان اب مصرفی 2 روز در هفته می باشد و بیشتر از 2 روز و 3 قطره توصیه نمی شود
موارد مصرف : قناری , سهره , سهره قناری نر