هرکی به هر تعدادی گوپی های خاص"سیاه مخملی بجز سنگاپوری داره خریدارم"قیمت بذاره 09390057615"ممنون میشم عکسشم واسم بذارید