دوستان ساژیتریارو کامل از تانکم درآوردم
حدود 20 بته هست بته ای 500
بیدی هم 2 تا شاخه 50 سانتی و خیلی سالم و سرحال.هرشاخه 5000
امکان ارسال نیست
محل تحویل مترو تهران