معاون سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمدگفت: چهارگونه گیاهی نادر و درمعرض انقراض در مناطق جنگلی این استان وجود دارد.

محمدرضا خدارحمی افزود: بیش از هزار و ۵۵۶ گونه گیاهی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده که چهارگونه از این تعداد، نادر و در معرض انقراض است.

وی بیان کرد: این گیاهان شامل کتان دنایی، موسیر، گل گندم بختیاری و زرابی هستند که در ارتفاعات دنا می رویند.

خدارحمی با بیان اینکه ۵۰ درصد کل گونه های دارویی استراتژیک دنیا در کهگیلویه و بویراحمد قراردارندگفت: درهر۶۲۲ کیلومترمربع دراروپا یک گونه گیاهی، در هر۲۲ کیلومتر مربع کشور یک گونه و در هر کیلومتر مربع کوه دنا در کهگیلویه و بویراحمد نیزیک گونه گیاهی وجود دارد.
منبع:خبرنما