سلام یکی از دوستان از همدان این تصاویر داده بهم جفت بسیار زیبا و سرحالی هستن از بچگی دیسکس ها خودش بزرگ کرده و نکته قابل توجه این که دیسکس ها توی آب شهری تخم گذاشتن و الان 12 روز بچه هاش هچ شدن و این بار دوم بچه میگیره از این جفت از سایزشون اطلاع زیادی ندارم اما بابت دیسکس ها خیالتون راحت باشه سرحال سرحال هستن با بچه میفروشه ... قیمت پایه هم 1100000 تومان من دیدم دوستان زیادی اینجا هستند و این جفت حیف هستند کسی که این کاره باشه میدونه ... امیدوارم موفق باشید به تهران و شهرهای اطرف همدان میفرسته