سلام دوستان
اگه از دوستان مشهدی کسی حلزون کلیر داره من میخوام
لطفاً خبر بدید
ممنون