سلام
تعدادی ریف بفروش میرسد

ماشروم قرمز 70.000 تومان
ماشروم آبی 70.000 تومان
همر 60.000 تومان
ماشروم جاینت سبز 65.000 تومان
ماشروم جاینت کاپ قهوه ای 50.000 تومان 3عدد
سارکوفیتون انگشتی 35.000 تومان
بابل سبز و قهوه ای هرکدام 55.000 تومان
پلیپ بسیار ریز (مینیاتوری) آبی رنگ 30.000 تومان
شقایق بابل خلیج فارس 3عدد بسته به سایز از 100.000 تومان تا 150.000 تومان
لایو راک هر کیلو 5.000 تومان

--------------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی