مرکز پژوهشهای مجلس دلایل شیوع تب برفکی را اعلام کرد / آمار تلفات بیش از آمار رسمی / واردات بی*رویه دام زنده و عدم نظارت دقیق در قرنطینه!




افزایش قاچاق دام کشور، واردات بی*رویه دام زنده، نقل و انتقال دام*ها به خصوص دام*های آلوده، عدم اعمال نظارت دقیق در پست*های قرنطینه، ارسال دام زنده وارداتی به استان*های دورتر از استان مرزی و انتقال تنظیم بازار مواد پروتینی به وزارت بازرگانی از جمله عوامل مهم در شیوع بیماری تب برفکی در کشور بوده است...

حکیم مهر - مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه آمارهای غیر رسمی بیانگر وقوع خسارت 25 تا 30 درصدی تب برفکی به دام زنده کشور است عنوان کرده که خسارات تب برفکی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در منابع رسمی اعلام می*شود.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه شیوع تب برفکی در کشور خسارات اقتصادی قابل توجهی از جمله در زمینه افت تولید فرآورده*های دامی، سقط جنین، مرگ و میر گوساله*ها و سایر دام*های مبتلا، ناباروری، هزینه*های درمان و ریشه*کنی به همراه داشته اضافه کرد: در حال حاضر حدود پنج هزار کانون آلودگی به تب برفکی در سراسر کشور گزارش شده که رشد 1/3 برابری تعداد کانون آلودگی در جمعیت گاوی و رشد 8/4 برابری تعداد کانون آلودگی در جمعیت گوسفند و بز کشور در سال 1388 در مقایسه با سال 1387 نشان دهنده شیوع گسترده این بیماری و تحمیل خسارت**های فراوان بر اقتصاد دامپروری کشور است.
همچنین با توجه به شیوع بالای تب برفکی در کشورمان در سال 88 و شیوع سویه*های جدید این بیماری می*توان گفت خسارات آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در منابع رسمی اعلام می*شود.
هر چند آمار دقیق و قابل استنادی تاکنون از سوی منابع مرتبط و رسمی در خصوص خسارات تب برفکی در کشور اعلام نشده ولی آمارهای غیررسمی بیانگر وقوع خسارت 25 تا 30 درصدی بر دام زنده کشور است که این رقم هزینه بالایی را شامل می*شود.
بر اساس این گزارش، افزایش قاچاق دام کشور، واردات بی*رویه دام زنده، نقل و انتقال دام*ها به خصوص دام*های آلوده، عدم اعمال نظارت دقیق در پست*های قرنطینه، ارسال دام زنده وارداتی به استان*های دورتر از استان مرزی و انتقال تنظیم بازار مواد پروتینی به وزارت بازرگانی از جمله عوامل مهم در شیوع بیماری تب برفکی در کشور بوده است.
مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه هیچ درمان اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد و معمولا بهترین وسیله پیشگیری است اعلام کرده که در کشور ما اصلی*ترین روش مبارزه با این بیماری واکسیناسیون است اما واکسیناسیون نیز روش موثری در کنترل این بیماری نبوده و هزینه بالایی را به همراه دارد.
سازمان دامپزشکی باید برای اقدامات کنترلی نسبت به تولید واکسن سویه*های جدید شایع شده در کشور و چهار سویه دیگر ویروس تب برفکی که در ایران وجود ندارد، اقدام کند تا در موقع شیوع این سویه*ها امکانات لازم برای کنترل این بیماری فراهم باشد.