سلام دوستان چند تا دیسکس سالم و شاداب دارم که قصد فروش رو دارم علت فروش هم نداشتن وقت برای رسیدگی
کاملا سالم و غذاخور میباشن
تعداد 8 تا دیسکس سنشون هم 13 ماهه پس پیش مولد هستن
امکان ارسال هم هست هزینه به عهده خریدار محترم

1. رد ملون سایز 4.5 اینچ قیمت 250.000
2. چکربورد سایز 5 اینچ قیمت 300.0003.رد ترکوئیز سایز 5.5 اینچ قیمت 300.0004.پیژن چکربورد سایز 4 اینچ قیمت 220.0005.پیژن سایز 3.5 اینچ قیمت 80.0006.رد اند وایت سایز 3.5 اینچ قیمت 80.0007. گلدن سایز 3.5 اینچ قیمت 90.0008. رد ترکوئیز سایز 3 اینچ قیمت 50.000