2عدد اکواریو 84 در 44 و 70 در 40با عرض 30 همراه با یک تاپ فیلتر قدرت sr1200 و یک بکگرانده یونولیت 10سانتی همه باهم 100 هزار تومان