کاملا سالم هستند .و همه چی میخورند.
علت فروش ایجاد مزاحمت برای دیسکس های تانک
قیمت این نوع ماهی در این سایز در همه جا هرعدد بین 22 تا 30 هزار تومان است.

-------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی