سستال پلاس cestal plus
ترکیبات :
پرازی کوانتل 50 میلی گرم
پیرانتل امبونات 144 میلی گرم
فنبندازل 200 میلی گرم

موارد مصرف:
در سگ و توله ان برای درمان طیف وسیعی از انواع کرم های نواری و کرم های گرد شامل موارد ذیل کاربرد دارد
اسکاریس ها : اشکال بالغ و نا بالغ
کرم های قلابی
کرم های شلاقی
کرم های نواری

دوز مصرف:
سگ :1 قرص به ازای هر 10 کیلو گرم وزن بدن
توله سگ و سگهای سایز کوچک
زیر 2 کیلو گرم وزن بدن : یک چهارم قرص
2.5 کیلو گرم وزن بدن : نصف قرص
5 -10 کیلو گرم وزن بدن : 1 قرص
سگهای سایز متوسط
10 - 20 کیلو گرم وزن بدن : 2 قرص
20 - 30 کیلو گرم وزن بدن :3 قرص

سگهای سایز بزرگ
30-40 کیلو گرم وزن بدن : 4 قرص
40-50 کیلو گرم وزن بدن : 5 قرص

روش مصرف :فقط برای تجویز از راه خوراکی , قرص را میتوان به همراه غذا خورانیدو یا مستقیم داخل دهان سگ قرار داد قبل از تجویز دارو هیچ نوع پرهیز غذایی و رژیم غذایی لازم نمی باشد
برای درمان عفونتهای معمول 1 بار درمان کفایت میکند اما در موردی که عفونت های شدید کرمی مطرح است حتما باید درمان را برای 3 روز متوالی ادامه داده و در 14 روز بعد تکرار نمود به دلیل اجتناب از خطر الودگی مجدد حتما باید هر 3 ماه در مان را تکرار نمود

موارد هشدار :
برای درمان سگ های زیر سن 4 هفتگی توصیه نمیشود
همزمان با پی پرازین , مورانتل , لوامیزل , دی اتیل کار بامازین و ترکیبات ارگانو فسفره مصرف نگردد
فقط جت درمان حیوانات استفاده شود
دور از دسترس کودکان نگهداری شود