سلام
20 کیلو شن مخصوص آب شور آماده فروش
محل تحویل کرج یا مترو
کیلویی 800 تومان
ارتباط با sms به شماره 09367936485

-----------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی