دوستان یک آکواریوم طول 1 متر و عرض 40 و ارتفاع 50 با تمامی وسایل با قیمت مناسب خریدارم