دوستان اگه کسی بستر آکویا سویل ریورتون باز داره من چند کیلویی میخام
شن خاویاری سفید هم میخام
اگه کسی داره خبرم کنه