سلام
براي تانك نانو حدود ٥ تا ٦ كيلو بستر لازم دارم
اگه مانادو باشه بهتره
از دوستان اگر كسي موجود داره لطف كنه پيام بده .
ممنون