من خریدار دیسکس رد رز هستم تو سایز 8 سانتی فقط یکی هم لازم دارم اگه کسی داره خبرم کنه

----------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی