سهره زرد


نام علمی : Carduelis Spinusنام انگلیسی: Siskin نام فارسی: سهره زرد


مشخصات ظاهری: این پرنده ، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک و ظریف است. پرنده ی نر به رنگ سبز مایل به زرد و با پیشانی و چانه ی سیاه و نوار پهن زرد رنگی در بال ها و دو طرف دم دیده می شود. همچنین دمگاه زرد رنگ است که د رپرواز به خوبی دیده می شود. پرنده ی ماده به رنگ زیتونی مایل به قهوه ای و زیر تنه ی سفید یا اثری از رنگ زرد سبز در آن دیده می شود. که همراه با زردی درون بال ها، دم و دمگاه، آن را متمایز می سازد.

همچنین پرنده ی ماده فاقد سیاهی در سر است. این پرنده دارای رگه هایی به رنگ قهوه ای تیره، درتمام سنین، است. د رحالی که درون پروازش موجی شکل است. پرنده ای اجتماعی است و اغلب در گروه دیده می شود.

صدا:صدای این پرنده با نوت بلند شبیه « ته سی-یو» و هنگام تغذدیه ی گروهی شبیه «تره ت کت» و گاهی خرخرمانند شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های سوزنی برگ، صنوبر، بیشه زارها و پرچین های بلند به سر برده و در زمستان ها در کشتزارها، به تعداد اندک دیده می شود. و در درختان کاج، در انتهای شاخه ها آشیانه می سازد . درایران زمستان ها فراوان است و به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل می کند. گاهی تا نواحی جنوب و مرکز فارس و بلوچستان نیز دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاصر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.


منبع:کویرها و بیابان های ایران