سلام من برای تانکم چنتا لوچ و دوتا کت برنز نیاز دارم کسی داره بگه با عکس قم هستم کرجم میتونم تحویل بگیرم ممنون