با عرض سلام و درود
به نظر بنده يكي از مشكلات و معذلات اين انجمن و ساير انجمن هاي در زمينه هاي مختلف پراكنده و گسيخته بودن مطالب آموزشي و مهم هست و به نظر من اگر يكسري مطالب مهم و آموزشي اساسي كه از طرف دوستان بيان ميشه در كنار هم جمع آوري بشه و يك كتابچه الكترونيكي ساخته بشه و در اختيار اعضا قرار بگيره به نظر خيلي مناسب تر از اين گسيختگي مطالب هست.
نميدونم در اين رابطه در اين انجمن بحثي شده يا خير اگر شده خب نتيجش رو بگيد تا در جريان باشيم و اگر هم نشده خب از مديران و ساير دوستاني كه مطالب آموزشي و مهمي در انجمن قرار دادن آدرس مطلبشون رو براي من بفرستن تا مطالب رو جمع آوري كنم تا با نام انجمن يك كتابچه الكترونيكي ساخته و در اختيار اعضا قرار بگيره