سلام
از دوستان اگر کسی ماکرو آبی سایز مولد داشت من حدود 40 50 تا میخوام
با تشکر