سلام دوستان من 1 ماده گلد تریماکو میخوام
از دوستان اگر کسی همچین موردی داره عکس و قیمت اونو پیغام خصوصی کنه
ممنون