سلام من 1 عددد پرت ماده خریدارم
البته با قیمتی مناسب
برای جفت زدن بافلاورم
خیلی ممنون