فروش اسکیمر ویپرو 80 لیتری نو اصلان استفاده نشده چون سایز تانکو تغییرکرد و اسکیمر بزرگتر خریدم
قیمت خرید 80هزار تمان
قیمت فروش 55 هزار تمان
محل تحویل نواب
----------------------------------

یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی