سلام و عرض ادب
من یه پرشین نر یک سالو نیمه با وزن 6 کیلو دارم
تامیه من چندروز پیش به شدت بالغ شده بود خیلی بی تاب شده بود تا 3 روز .تاحدی که با عروسک واشیا رابطه میذاشت وبعدش به نفس نفس می افتاد
از همون موقع به بعد الت خودش ودورواطرافشو خیلی لیس میزد و افسرده و بی حوصله شد وجای شونزده ساعت بیست ساعت می خوابید.خیلی بی حال شده بود همراه با خس خس تنفس ریوی وضربان قلب شدید که صداش میومد.تب کردودکترانتی بیوتیک تزریق کردن دردونوبت بافاصله ی یک روز .درجه ی تبش پایین تر اومد وسرحال ترشده واشتهاشم که از همون اول خوب بود.یه نوبتم امروز تزریق داره .ینی به فاصله ی 48 ساعت بعدازتزریق دوم.ولی هنوز ضربان قلبش بالاترازحدگربست و طبیعی نیست.
دکترگفتن ازمایش هم بده.فکر میکنم گفتن ازمایش کبدی کلیوی
سوال من اینه که مشکل گربم که ازهمون وقتی که بالغ شد وبی تابی میکرد شروع شد,با جفت گیری حل میشه وبه اون مسعله ربط داره؟چون پس فردا براش وقت جفت گیری گرفتم و با عقیم کردن به هربهانه ای مخالفم.
ممنون میشم بهم مشاوره بدید.نگران حیوونمم.